Privacy statement

Intro

Privacyverklaring BikeFair B.V.

Dit is de privacyverklaring van BikeFair B.V. (“BikeFair”). In deze verklaring verschaftBikeFair informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kadervan de dienstverlening en website van BikeFair. BikeFair gaat zorgvuldig met uw gegevens om enzorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 juli 2019. Bij wijzigingen wordt u pere-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BikeFair verzamelt enverwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van deapp en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken vande app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan BikeFair om uwpersoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan BikeFair verstrekken indienéén van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezenons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons teverstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deinhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacystatement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

BikeFair, gevestigd aan de s-Gravenhekje 1A 1011 TG Amsterdam te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer vanKoophandel onder nummer 71821333 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevenszoals beschreven in deze privacyverklaring.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browserworden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door uaangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Dezeinformatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browserzo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kanhet echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of datu geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. BikeFair maakt geen gebruik van specialesoftware of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

BikeFair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onzeAdwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze websitegebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordtovergebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in deVerenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u hetprivacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifiekeprivacybeleid van Google Analytics.BikeFair heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de AutoriteitPersoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan BikeFair te kunnenverstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatieover de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door googleverschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneergoogle wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. BikeFair heeft hier geen enkeleinvloed op. BikeFair heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatievoor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij ombij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag.Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maaralleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor uzijn.

Heeft u vragen over deze fiets?
Heb je vragen over deze fiets of mogen we helpen je er een te kiezen?